JAVNI POZIV za finansiranje posebnih programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u Opštini Tutin za 2021. godinu

JAVNI POZIV za finansiranje posebnih programa afirmacije  školskog i univerzitetskog sporta u Opštini Tutin za 2021. godinu

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018),  člana 137.stava 1.Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16), člana 70. Statuta opštine Tutin („ Službeni list opštine Tutin“ br.1/19) i člana 6. Poslovnika Opštinskog vijeća („Službeni list opštine Tutin“ br.8/19), Opštinsko vijeće opštine Tutin je na sjednici broj 06-2/2021 održanoj dana, 08.01.2021. godine godine,    raspisuje

JAVNI POZIV

za finansiranje posebnih programa afirmacije

školskog i univerzitetskog sporta u Opštini Tutin za 2021. godinu

Dokument za preuzimanje: PREUZMI

 

Close