Raspisivanje konkursa za finansiranje projekata organizacija civilnog društva

Raspisivanje konkursa za finansiranje projekata organizacija civilnog društva

JAVNI KONKURS

za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata  od  javnog interesa  u  opštini Tutin za 2020. godinu.

Projekti od javnog  interesa za lokalnu zajednicu finansiraju  se  iz sledećih oblasti:

1.         Programi i projekti iz oblasti zdravstvene zaštite,

2.         Programi i projekti iz oblasti humanitarnog rada,

3.         Programi i projekti koji  se  bave osobama sa posebnim potrebama,

4.         Programi i projekati boračko invalidske zaštite (invalidi rata, itd..),

5.         Programi i projekti iz oblasti obrazovanja,

6.         Programi i projekti iz oblasti mladih,

7.         Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine,

8.         Programi i projekti iz oblasti kulture,

9.         Programi i projekti iz oblasti ljudskih prava i

10.       Programi i projekti iz oblasti izbeglica.

Close