Zapisnici sa sednica SO

I sjednica

  1. ZAPISNIK SA Konstitutivne sednice 2020

II sjednica

  1. ZAPISNIK SA druge sednice 2020

III sjednica

  1. ZAPISNIK SA treće sednice 2020

IV sjednica

 

V sjednica

  1. ZAPISNIK SA V sednice 2020

VI sjednica

  1. ZAPISNIK SA VI sednice 2021

VII sjednica

  1. ZAPISNIK SA VII sednice 2021

VIII sjednica

  1. ZAPISNIK SA VIII sednice 2021

IX sjednica

1.  ZAPISNIK SA IX SJEDNICE

X sjednica

1. ZAPISNIK SA X SJEDNICE KIKAŠ

XI sjednica

  1. ZAPISNIK SA XI SJEDNICE

XII sjednica

1. ZAPISNIK SA 12 SJEDNICE KIKAŠ

XIII sjednica

  1. ZAPISNIK SA XIII SJEDNICE

XIV sjednica

1. ZAPISNIK SA 14 SJEDNICE

XV sjednica

  1. ZAPISNIK SA 15 SJEDNICE

XVI sjednica

1. ZAPISNIK SA 16 SJEDNICE

Close