E-Uprava

OPŠTINA TUTIN

DOBRO DOŠLI NA PORTAL eUPRAVE OPŠTINE TUTIN

Na ovoj strani možete pristupiti uslugama elektronske uprave.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu.

Da bi ste koristili usluge portala eUprava potrebna je registracija korisnika. Registrujte se ovde>>

 

1. Zahtev za uvid u matične knjige ili izdavanje proste fotokopije matičnih spisa, Opštinska uprava Tutin

2. Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju , Opštinska uprava Tutin

3. Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih, Opštinska uprava Tutin

4. Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, Opštinska uprava Tutin

5. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole, Opštinska uprava Tutin

6. Izvod iz matične knjige venčanih, Opštinska uprava Tutin

7. Izvod iz matične knjige umrlih, Opštinska uprava Tutin

8. Uverenje o državljanstvu, Opštinska uprava Tutin

9. Zahtev za poništenje duplog upisa u matičnim knjigama, Opštinska uprava Tutin

10. Zahtev za dopunu podataka u matičnim knjigama, Opštinska uprava Tutin

11. Prijava Komunalnoj inspekciji, Opštinska uprava Tutin

12. Prijava Saobraćajnoj inspekciji, Opštinska uprava Tutin

13. Prijava Građevinskoj inspekciji, Opštinska uprava Tutin

14. Prijava Inspekciji za zaštitu životne sredine, Opštinska uprava Tutin

15. Zahtev za upis/brisanje/promenu u biračkom spisku, Opštinska uprava Tutin

16. Zahtev za promenu imena/prezimena, Opštinska uprava Tutin

17. Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, Opštinska uprava Tutin

18. Zahtev za dobijanje informacije o lokaciji, Opštinska uprava Tutin

19. Zahtev za ispravku podataka u matičnim knjigama, Opštinska uprava Tutin

20. Poresko uverenje o izmirenim lokalnim javnim prihodima, Opštinska uprava Tutin

21. Izvod iz matične knjige rođenih, Opštinska uprava Tutin

Close