Economics & Finances Category

ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLjOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI TUTIN

ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U SVOJINI REPUBLIK ...

Javna prezentacija urbanističkog projekta investitora Kurtanović Sulejmana i Pramenković Samira za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1624/5 i 1624/6 K.O. Tutin, spratnosti Su+P+4

Oopština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javn ...

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje opštine Tutin - Ćirilica Uvid u jedinstveni birački spisak za podr ...

Close