Opština Tutin

Kalkulator obračuna poreza na imovinu

Sprovedeno u okviru programa "Evropski PROGRES" a u cilju realizacije projekta "Unapređenje rada lokalne poreske administracije".

Sprovedeno u okviru programa *Evropski PROGRES*