Predsjednik opštine Tutin

Opstina Tutin

Predsjednik opštine Tutin je Šemsudin Kučević

Kontakt podaci:
adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
tel: 020/811-111
e-mail: kabinet@tutin.rs
sajt: www.tutin.rs
Šemsudin Kučević

BIOGRAFIJA

ŠEMSUDIN KUČEVIĆ, je rodjen 03.11.1959. godine u Tutinu. Osnovnu i srednju školu završio je u Tutinu.  Fakultet političkih nauka završio je u Beogradu. Oženjen je i ima četvoro dece.

Radni odnos zasnovao je u Opštinskoj upravi Tutin.

Od 1996-2000 godine izabran je za predsjednika SO-e Tutin,

Od 2000-2004 godine izabran je za predsjednika opštine Tutin,

Od 2004-2008 godine izabran je za predsjednika opštine Tutin,

Od 2008-2012 godine postavljen je za zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja,

Bio član Upravnog Odbora Fonda za razvoj

Od 2012-2016 godine obavlja funkciju predsjednika opštine Tutin

Na izborima 2016. godine izabran za predsjednika opštine Tutin

Close