Sekretar Skupštine opštine Tutin

Biografija:
Misala Hodović, dipl. pravnik.
Rođena 20.04.1988.godine u Tutinu. Osnovnu i Srednju školu završila u Tutinu. Pravni fakultet završila na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.
Od 2012-2016.godine odbornik u Skupštini opštine Tutin.
Član Komisija i Savjeta u Skupštini opštine.
Član Komisije za sprovođenje izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica.
Sekretar Komisije za sufinansiranje projekata iz budžeta  opštine Tutin radi ostvarivanja javnog interesa  u oblasti javnog informisanja u medijima za 2019. godinu.
Instruktor za sprovođenje obuka za članove biračkih odbora u stalnom biračkom sastavu na teritoriji opštine Tutin.
Od 2017-2020.god. ovlašćeno lice za dostavljanje informacija od javnog značaja.
Zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Tutin na normativno pravnim poslovima za organe opstine.
Majka jednog deteta.
Kontakt podaci:
telefon: 064/811-26-83
Nadležnosti:
Sekretar se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednice Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Close