OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE

OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE

OBRAZAC ZA PRIJAVU SLUČAJEVA KORUPCIJE

Lični podaci podnosioca:

Podnosioci koji žele ostati anonimni, ne moraju upisivati lične podatke, osim kontakta radi obavještavanja.

    Vaše ime (nije obavezno)

    eMail adresa (nije obavezna)

    PRUŽITE DETALJAN OPIS KORUPCIJE:
    Opišite detaljno situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica; ukoliko ste svjedok ili lice koje ima vjerodostojne informacije po pitanju djela koje može biti krivične, prekršajne ili disciplinske prirode (grubog zanemarivanja službene dužnosti, zloupotrebe, primanja ili davanja mita, nezakonite koristi, prevare u službi, ili sličnih (po korupcionoj prirodi) djela) od strane javnih službenika.

    Close