PRELIMINARNA LISTA

PRELIMINARNA LISTA

prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povratnike, Rome i mlade, ispod 30 godina, za proces dokvalifikacije, prekvalifikacije i zapošljavanja kod poznatog poslodavca

Close