Predsjednik opštine Tutin

Predsjednik opštine Tutin je Bajro Gegić

Rođen je 15.12.1954.godine u Tutinu. Živi u Tutinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Tutinu.

Završio je prirodno-matematički fakultet, grupa matematika. Radio je kao profesor u Gimnaziji više od 23 godine, zatim na poslovima prosvetnog inspektora u opštini Tutin.

Postavljen je za zamenika predsjednika opštine Tutin 2004. godine.

Od 2005. do 2008. godine bio je Državni sekretar u Ministrastvu prosvete Vlade Republike Srbije, a od 2008. do 2012 obavljao je funkciju Predsednika opštine Tutin.

Bio je narodni poslanik dva mandata, u sazivu 2012-2014. godine, kao i 2016-2020 godine.

Kontakt podaci:

adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
tel: 020/811-111 i 020/811-035
e-mail: opstina@tutin.rs
sajt: www.tutin.rs

Predsjednik Opštine:

  1. Predstavlja i zastupa Opštinu;
  2. Predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
  3. Naredbodavac je za izvršenje budžeta;
  4. Usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
  5. Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, Statutom ili Odlukom Skupštine;
  6. Postavlja i razrešava pomoćnike Predsjednika Opštine;
  7. Donosi akta iz nadležosti Skupštine Opštine u slučaju ratnog stanja i elementarnih nepogoda s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini Opštine, kada ona bude u mogućnosti da se sastane;
  8. Odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom i vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Opštine

Raspored aktivnosti predsednika opštine

Ponedeljak - Mesne zajednice

Utorak - Javne ustanove i preduzeća

Sreda Prijem građana i tekuća pitanja u OU

Četvrtak - Tekuće obaveze

Petak- Prijema građana i obilazak mesnih centara

Termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine  sa građanima

Ponedeljak  od 10-14h

Sreda od 10-14h

Petak od 9-11h

Close