Predsjednik opštine Tutin

Predsjednik opštine Tutin je Refadija Ademović

Rođena 27.01.1980.godine u Mitrovi, opština Tutin.
- Osnovno i srednje obrazovanje završila u Tutinu.
- Visoko obrazovanje stekla na Univerzitetu “Džemal Bijedić” Mostar
Agromediteranski fakultet zvanje: dilp.ing. poljoprivrede
- Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar
Nastavnički fakultet zvanje: profesor biologije i hemije
- Zaposlena u PPV ,, Dubovo" kao laborant.
- Odbornik SDA stranke od 2020.god.
- Poznavanje nemačkog i engleskog jezika

 

Kontakt podaci:

adresa: Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
tel: 020/811-111 i 020/811-035
e-mail: opstina@tutin.rs
sajt: www.tutin.rs

Predsjednik Opštine:

  1. Predstavlja i zastupa Opštinu;
  2. Predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
  3. Naredbodavac je za izvršenje budžeta;
  4. Usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
  5. Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, Statutom ili Odlukom Skupštine;
  6. Postavlja i razrešava pomoćnike Predsjednika Opštine;
  7. Donosi akta iz nadležosti Skupštine Opštine u slučaju ratnog stanja i elementarnih nepogoda s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini Opštine, kada ona bude u mogućnosti da se sastane;
  8. Odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom i vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Opštine

Raspored aktivnosti predsednika opštine

Ponedeljak - Mesne zajednice

Utorak - Javne ustanove i preduzeća

Sreda Prijem građana i tekuća pitanja u OU

Četvrtak - Tekuće obaveze

Petak- Prijema građana i obilazak mesnih centara

Termini za susret gradonačelnika/predsednika opštine  sa građanima

Ponedeljak  od 10-14h

Sreda od 10-14h

Petak od 9-11h

Close