Predsjednik Skupštine opštine Tutin

Predsjednik Skupštine opštine Tutin

MILHAD (PAŠO) HOT

ROĐEN: 5 jun 1985 godine u Tutinu.
Bračni status: Oženjen, otac troje dece.
Email: predsednikskupstine@tutin.rs
Kontakt: 063/652-666

Radno iskustvo:
Zaposlen u privatnom građevinskom preduzeću BRAĆA DACIĆ DOO Tutin, od
2008 godine.
Obavljam poslove knjigovođe od 2008 godine, od 2010 godine doadatno poslove
Lica za bezbednost i zdravlje na radu, a od 2016 godine poslove Menadžera
preduzeća. Pored postojećeg posla februara meseca 2021 godine pokrenuo sam
firmu ENERGY BAU – kao generalni zastupnik nemačke firme Ceresit za fasade,
boje i izolacije.
Od 24.04.2024 godine, Vijećnik u Opštinskom Vijeću –Opštine Tutina.
Obrazovanje:
Osnovnu školu završio sam u rodnom Tutinu 2000 godine.
Gimanziju u Tutinu 2004 godine.
Ekonomski Fakultet na Državnom Univrezitetu u Novom Pazaru diplomirao 11.07.
2008 godine, na smeru Menadžment u Trgovini.
Postdiplomske Master studije na Univerzitetu u Novom Pazaru 30.03.2011
godine, na temu Razvoj Građevinarstva u Sandžaku u period tranzijice.

Doktorirao na Internacionalnom univerzitetu Brčko, odbranio Doktorsku
disertaciju na radu: Izbor optimalne strategije finansiranja investicionih projekata u
uslovima globalizacije, 05.07.2021 godine

Obuke / kursevi / seminari:
Kurs Građanske Inicijatice – Postani građanin
Licenca za obavljanje poslova iz oblasti Bezbednosti izdravlja na radu, izdalo
Ministarstvo Rada RS 21.08.2010 godine.
Kurs Nemačkog jezika I i II.

Rad na računaru:
Aktivan i svakodnevi rad na računaru čini deo moje svakodnevnice u obavljanju
knjigovodstvenih i ostalih poslova.

Strani jezici:
Služim se Nemačkim jezikom.

Lične osobine / hobiji:
Timski rad, pokretanje akcija, društveno koristan rad itd…
Ostale napomene:
Doprinos u razvoju firme u kojoj sam zaposlen kao 8 na platni spisak, danas nas
ima 115 radnika i u petostučena je imovina firme.
Generalni sekretar FK Tutin od 2015 do 2018 godine, kada je klub ušao Srpsku
ligu,najveći uspeh kluba od postojanja.

Close