ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНИ УВИД И ЈАВНA РАСПРАВA

ОБАВЕШТЕЊЕ: ЈАВНИ УВИД И ЈАВНA РАСПРАВA

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ
О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ
ПАРКА ПРИРОДЕ „МОЈСТИРСКО – ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ
Парк природе „Мојстирско - Драшке планинеˮ, налази се на територији општине Тутин.
1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ
ПАРКА ПРИРОДЕ „МОЈСТИРСКО – ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20
ДАНА, ОД 18. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ ДО 6. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ.
Нацрт уредбе о проглашењу Парка природе „МОЈСТИРСКО - ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ и
студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је
на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе, израдио Завод за заштиту
природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 10 00 до 13 00 часова у
просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 668
и Завода за заштиту природе Србије, Ул. Јапанска 35, 11070 Нови Београд, на Порталу Е -управе,
на сајту Министарства заштите животне средине и на сајту Завода за заштиту природе Србије.
Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 6. септембром 2023.
године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите
животне средине:
- поштом или на писарницу, са назнаком ПП „МОЈСТИРСКО – ДРАШКЕ ПЛАНИНЕˮ –
Јавни увид о заштити,
- електронским путем на e-mail адресу aleksandra.doslic@eko.gov.rs
2. ЈАВНА РАСПРАВА О ДОКУМЕНТИМА О ЗАШТИТИ одржаће се 12. септембра 2023.
године са почетком у 10.00 часова у сали Омладинског културног центра, Трг Шемсудина
Кучевића, Тутин.
У оквиру јавне расправе биће разматране примедбе достављене током јавног увида.
Јавну расправу води Министарство заштите животне средине.
У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели
примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете
примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен
на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе
Србије.

DOIMENT MOŽETE PREUZETI: OVDE

Close