2016

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1.
Uputstvo za izradu prijedloga finansijskih planova za 2016. godinu
25.11.2015.godine
2. Obrasci programskog budžeta nova verzija 25.11.2015.godine
3.
Obrasci_zahteva
25.11.2015.godine
4.
Prilog 1 - tabele za plate i broj zaposlenih
25.11.2015.godine
5. OBRAZAC-FINANSIJSKI PLANOVI 25.11.2015.godine

 

 

 

2015

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2015. godinu 30.12.2014.godine
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2015. godinu 23.04.2015.godine
3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke  o  budžetu Opštine Tutin za 2015. godinu 14.09.2015.godine

 

UPUSTVO ZA IZRADU PREDLOGA FIN. PLANOVA za 2016- TUTIN

2014

 

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu 27.12.2013.godine
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu 25.07.2014.godine
3. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu 28.11.2014.godine

 

 

 

2013

 

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2013. godinu  
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2013. godinu  

 

 

 

2012

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2012. godinu  
2. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2012. godinu  

 

 

2011

 

 

RBR NAZIV DATUM OBJAVLJIVANJA PREUZETI
1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2011. godinu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvajamo

 

/>

Galerija fotografija opštine Tutin

 

 

Licitacije Tenderi

 

KZM

 

LPA

LOKALNA PORESKA ADMINISTACIJA

 

 

LER

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

 

TOT

 

 

Naled

 

 

UNOPS

 

EU PROGRES

 

TIKA

 

SKGO

  USAD

 

SEDA

 

Invest Serbia