2015

 

_____________________________________________________________________________

 

Odluka o budžetu opštine Tutin za 2015. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

30.12.2014.godine

 

(preuzmi)

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2015. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

23.04.2015.godine

 

(preuzmi)

 

 

 

2014

______________________________________________________________________________

 

Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

28.11.2014.godine

 

(preuzmi)

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

25.07.2014

(preuzmi)

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Odluka o budžetu opštine Tutin za 2014. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

27.12.2013

(preuzmi)

 

 

 

2013

_____________________________________________________________________________

 

Odluka o budžetu opštine Tutin za 2013. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(preuzmi)

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2013. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(preuzmi)

 

 

 

2012

_____________________________________________________________________________

 

Odluka o budžetu opštine Tutin za 2012. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(preuzmi)

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Tutin za 2012. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(preuzmi)

 

 

 

2011

 

______________________________________________________________________________

 

Odluka o budžetu opštine Tutin za 2011. godinu

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(preuzmi)