Amandmani sa sednica Skupštine Opštine

I sednica

 1. Nije imalo amandmana

II sednica

 1. Nije imalo amandmana

III sednica

 1. Nije imalo amandmana

IV sednica

 1. Nije imalo amandmana

V sednica

 1. Nije imalo amandmana

VI sednica

 1. Nije imalo amandmana

VII sednica

 1. Nije imalo amandmana

VIII sednica

 1. Nije imalo amandmana

IX sednica

 1. Nije imalo amandmana

X sednica

 1. Nije imalo amandmana

XI sednica

 1. Nije imalo amandmana

 

Close