Služba za budžetsku inspekciju i internu reviziju

BUDŽETSKA INSPEKCIJA

Kontrolne liste:

 1. Kontrolna lista - za indirektne korisnike budžeta (preuzmi)
 2. Kontrolna lista -Korisnici dotacija (preuzmi)
 3. Kontrolna lista- Škole (preuzmi) 

Program rada za 2018. i 2019. godinu:

 1. Program rada za 2018. godinu (preuzmi) 
 2. Plan rada za budžetsku inspekciju za 2019. godinu (preuzmi)
 3. Plan rada za internu reviziju za 2019. godinu (preuzmi)
 4. Izveštaj o radu budžetskog inspektora za 2018. godinu (preuzmi)
 5. Plan rada za internu reviziju za 2020. godinu (preuzmi)
 6. Izveštaj o radu budžetskog inspektora za 2019. godinu (preuzmi)

INTERNA REVIZIJA

2023. godina

 1. Godišnji plan interne revizije opštine Tutin za 2023. godinu. (preuzmi)

2022. godina

 1. Godišnji plan interne revizije opštine Tutin za 2022. godinu. (preuzmi)

2021. godina

 1. Povelja internog revizora (preuzmi)
 2. Strateški plan rada interne revizije (preuzmi)
 3. Etički kodeks (preuzmi)
 4. Godišnji plan interne ravizije opštine tutin za 2021. godinu (preuzmi)

2020. godina

 1. Odluka o osnivanju i organizaciji rada internog revizora (preuzmi) 
 2. Povelja internog revizora (preuzmi) 
 3. Strateški plan rada interne revizije (preuzmi) 
 4. Eticki kodeks (preuzmi) 
 5. Godišnji plan interne revizije opštine tutin za 2020. godinu (preuzmi)

Close