Ustanove i preduzeća

JSKP GRADAC

 

 1. Osnivački akt                                                preuzeti ovde>>
 2. Statut preduzeća                                         preuzeti ovde>>
 3. Rešenje o imenovanju direktora        preuzeti ovde>>
 4. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O RADU JKSP GRADAC TUTIN ZA PERIOD 01.01-31.12.2020 preuzeti ovde>>
 5. Cenovnik usluga
  1. Cenovnik Vodovod i kanalizacija, Građ. mašine                           preuzeti ovde>>
  2. Cenovnik gradsko zelenilo                                                                 preuzeti ovde>>
  3. Cenovnik javna rasveta - energetika                                                preuzeti ovde>>
  4. Cenovnik ZOOHIGIJENA                                                                  preuzeti ovde>>
  5. Cenovnik parking servisa                                                                   preuzeti ovde>>
  6. Cenovnik čišćenja i održavanja grobalja                                         preuzeti ovde>>
  7. Cenovnik za izdavanje potvrda                                                         preuzeti ovde>>
  8. Cenovnik usluga sakupljanja otpada                                               preuzeti ovde>>
  9. Cenovnik usluga čišćenja javnih površina                                      preuzeti ovde>>

  Saglasnosti 

  1. Saglasnost Opštinskog vijeća na cenovnik za smeće                    preuzeti ovde>>
  2. Saglasnost Opštinskog vijeća na cenovnik                                     preuzeti ovde>>

 

 Narodna biblioteka “Dr. Ejup Mušović”

Narodna biblioteka “Dr Ejup Mušović” je ustanova od opšteg društvenog interesa, osnovana od strane Skupštine opštine Tutin radi obezbjeđivanja uslova za ostvarivanje prava građana,odnosno zadovoljavanje njihovih potreba u oblasti bibliotečke djelatnosti ,na prikupljanju,obradi,zaštiti,čuvanju i davanju na korišćenje bibliotečke građe, i pružanju informacija i podataka koji se odnose na bibliotečku  građu,kao i na zaštiti stare i rijetke knjige pod uslovima i na način utvrđen zakonom,kao i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa.

Narodna biblioteka ima svojstvo pravnog lica.

Narodna biblioteka je osnovana Odlukom Osnivača i upisana u Registar suda u Kraljevu, dana 22. 12. 1999.godine.

Naziv je dobila po Dr Ejupu Mušoviću – jedanom od najpoznatijih historičara iz Sandžaka.

Ejub Mušović spade među najistaknutije bošnjačke historičare sa područja Sandžaka. Rođen je u sandžačkom gradu Tutinu 1930. godine. Osnovnu školu pohađao je u svom rodnom mjestu, dok je srednje ubrazovanje stekao u susjednom Novom Pazaru. Shvativši svoj potencijal još tokom srednjoškolskih dana Mušović je odlučio upisati Filozofski fakultet u Beogradu.

Tutin,ul.Ferhadija 2/1

Banka:Uprava za trezor

T.R: Osnovni-aktivan                  840-316664-57

T.R:Bolovanje-aktivan

840-385764-46

PIB: 101346318

MB: 17276794

Š.D. 9101

Dokumenta

 1. Generalije o Biblioteci
 2. Resenje o imenovanju direktora NB
 3. Resenje o registraciji - biblioteka
 4. Sistematizacija radnih mesta
 5. Statut
 6. Izvestaj o radu 2021
 7. Program rada za 2022 godinu

Close