Članovi opštinskog vijeća

 

Opštinsko vijeće je izvršni organ i njega čine predsednik opštine, kao i pet članova Opštinskog vijeća. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog vijeća.

Opštinsko vijeće:

  • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
  • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
  • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
  • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
  • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
  • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije;
  • postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave;
  • obrazuje radna tela za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
  • donosi Poslovnik o radu.

 

 

r.br.

Ime i prezime

Zaduženja

1.

Sead Ramičević

Resor Privreda i finansije

mail: sead@tutin.rs

2.

Samir Kecap

Resor Socijalna davanja i humanitarne organizacije

mail: samirkecap05@gmail.com

3.

Denis Ademović

Resor Kultura, sport i omladina

mail: denisademovictutin@gmail.com

4.

Zerina Hasić

Resor Zdravstvo, higijena i ekologija

mail: hasic-z@hotmail.com

5.

Nihad Gusinac

6.

Elvedin Hazirović

 

 

Close