Članovi opštinskog vijeća

 

Opštinsko vijeće je izvršni organ i njega čine predsednik opštine, kao i sedam članova Opštinskog vijeća. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog vijeća.

Opštinsko vijeće:

  • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
  • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
  • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
  • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
  • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
  • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije;
  • postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave;
  • obrazuje radna tela za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
  • donosi Poslovnik o radu

 

Članovi:

Predsjednik opštinskog vijeća :

BAJRO GEGIĆ

bajrogegic@gmail.com

 

Članovi:

1. ELVEDIN HARIZOVIĆ , pravnik.

Kontakt tel. 069/2651112

e-mail : elvedinbapan@gmail.com

 

2. ISMET SELMOVIĆ penzioner,

Kontakt tel. 063/658373

e-mail  : ismetselmovic@gmail.com

 

3. BESKO KLIMENTA , poslovni menadžer ,-

Tel. 063/658-659

e-mail :  klimentabesim@gmail.com

 

4. ADNAN ŠEHOVIĆ , dipl.pravnik

Kontakt tel. 066/223311

e-mail:  adnansehovic977@gmail.com

 

5. ALMAS HAMZAGIĆ, ecc -

Kontakt tel. 064/ 811 2 682, 062/ 1822 637

e-mail: almas.hamzagic1984@gmail.com

 

6. ZEKRIJA DREKOVIĆ , medicinski tehnicar

Kontakt tel. 063/347-773

e-mail:drekoviczekrija355@gmail.com

 

7. FAHRUDIN DUDIĆ , preduzetnik

Kontakt tel.  063/7079860

e-mail: farkodudic4@gmail.com

 

Savjetnik za normativno – pravne  za poslove Opštinskog vijeća

Elesković Jasmina

opstinskovijece@tutin.rs

Close