Članovi opštinskog vijeća

 

Opštinsko vijeće je izvršni organ i njega čine predsednik opštine, kao i pet članova Opštinskog vijeća. Predsednik opštine je predsednik Opštinskog vijeća.

Opštinsko vijeće:

 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije;
 • postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave;
 • obrazuje radna tela za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
 • donosi Poslovnik o radu.

 

 

Predsjednik opštinskog vijeća Salih Hot

 

Članovi:

 1.  Sead Ramičević, ecc. resor Finansije i prosveta,

Kontakt tel. 066-22033016

e-mail : sead@tutin.rs

 

 

 1.  Samir Kecap, privatni preduzetnik, resor Socijalna davanja i humanitarne organizacije

Kontakt tel. 062-582 555

e-mail   samirkecap05@gmail.com

 

 

 1.  Zerina Hasić, magistar farmacije, resor Zdravstvo i higijena

Kontakt tel. 069 696 862

e-mail  hasic-z@hotmail.com

 

 

 1.  Rahman Fekić , dipl.pravnik  - resor Urbanizam pravni poslovi i infrastruktura ,

Kontakt tel. 062/ 8082002

e-mail: rahmanfekic@gmail.com

 

 1.  Almas Hamzagić,ecc - resor Privreda i ekonomski  razvoj ,

Kontakt tel. 064/ 811 2 682, 062/ 1822 637

e-mail: almas.hamzagic1984@gmail.com

 

 

 1.  Rifat Osmanović , privrednik - resor Turizam i zaštita životne sredine,

Kontakt tel. 064/ 5563363

e-mail: rifatosmanovic83@gmail.com

 

 1.  Haris Aličković , student Arhitekture - resor Omladina  i sport

Kontakt tel.  066/6416 666

e-mail: harisalickovic@hotmail.com

 

Sekretar Opštinskog vijeća: Elesković Jasmina

Kontakt tel : 065/4333400

eleskovicjasmina@gmail.com

 

Close