Pravilnici

Pravilnici

2023. godina

 

2022. godina

RB Naziv dokumenta Datum dokumenta Preuzimanje
1 Pravilnik o koeficijentima zaposlenim u organima opštine Tutin 01.02.2022 Preuzimanje

 

2021. godina

RB Naziv dokumenta Datum dokumenta Preuzimanje
1. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi, pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine Tutin 10.11.2021 Preuzimanje
2. Pravilnik o bližem uređenju javnih nabavki , sprovođenja postupka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama 01.02.2021. Preuzimanje
3. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti 30.11.2020. Preuzimanje

 

RB Naziv dokumenta Dokument
1. Pravilnik o ocenjivanju zaposlenih Preuzimanje
2. Pravilnik o korišćenju službenih vozila Preuzimanje
3. Pravilnik o popisu Preuzimanje
4. Odluka o naknadama odbornika, clanova stalnih radnih tijela, clanova opstinskog vijeca i clanova komisija Preuzimanje
5. Odluka o isključivom pravu za JKSP Gradac Preuzimanje
6. Pravilnik o koeficijentima Preuzimanje
7. Strategija upravljanja rizicima opštine Tutin Preuzimanje
8. Pravilnik o pravu na korišćenje i načinu korišćenja mobilnih telefona za službene potrebe Preuzimanje
9. Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Preuzimanje
10. Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2013.godina Preuzimanje
11. Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2014.godina Preuzimanje
12. Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2015.godina Preuzimanje
13. Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2016.godina Preuzimanje
14. Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2017.godina Preuzimanje
15. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama Preuzimanje
16. Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta opštine Tutin Preuzimanje
17. Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u opštini Tutin Preuzimanje
18. Uputstvo o radu trezora i osnovne odredbe Preuzimanje
19. Pravilnik o pravu na korišćenje i načinu korišćenja mobilnih telefona za službene potrebe Preuzimanje
20. Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava vjerskim zajednicama Preuzimanje
21. Pravilnik o načinu i postupku dodele jednokratne novčane pomoći Preuzimanje
22. Pravilnik o visini naknada troškova Preuzimanje
23. Pravilnik o koeficijentima izabranih, imenovanih, postavljenih lica i zaposlenih u organima opštine Tutin Preuzimanje
24. Pravilnik o pravu na korišćenje i načinu korišćenja mobilnih telefonaza službene potrebe Preuzimanje
25. Odluku o naknadama odbornika, zamjemka predsjednika i članova stalnih radnih tijela skupštine opštine tutin, članova opštinskog vijeća ičlanova stručnih komisija Preuzimanje
26. Odluka o kontroli potrosnje goriva-2018 Preuzimanje
27. Izmena Pravilnika o organizovanom prevozu ucenika i radnika Preuzimanje
28. Pravilnik za Sportska udruženja Preuzimanje
29. Pravilnik o kriterijumima za nagradjivanje ucenika-studenata-sportista za postignute rezultate Preuzimanje
30. Odluka o nagradjivanju ucenika- studenata-sportista Preuzimanje
31. Pravilnik o dodeli studentskih stipendija najboljim studentima i studentima sa slabijim imovnim stanjem objavljen (28.02.2018.godine) Preuzimanje
32. Izvena pravilnika o dodeli studentskih stipendija najboljim studentima i studentima sa slabijim imovnim stanjem objavljen (09.03.2018.godine) Preuzimanje
33. Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin Preuzimanje
34. Odluka o naknadama odbornicima i clanovima stalnih radnih tijela skupstine opstine Tutin i clanovima opstinskog vijeca i clanovima strucnih komisija Preuzimanje
35. Uputstvo o radu trezora Preuzimanje
36. Pravilnik za NVO 2018 Preuzimanje
37. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine Tutin Preuzimanje
38. Pravilnik o koeficijentima Preuzimanje
39. PRAVILNIK O VISINI USLOVIMA I NAČINU ISPLATE NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIM PRIMANJIMA KOJA NEMAJU KARAKTER ZARADE ZAPOSLENIH IMENOVANIH IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA OPŠTINE TUTIN Preuzimanje
40. PRAVILNIK o dodeli sredstava verskim zajednicama za 2019 godinu Preuzimanje
41. Pravilnik skolski sport Preuzimanje
42. Pravilnik o koeficijentima Preuzimanje

 

Close