Kontrolne liste

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA TUTIN
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Kontrolne liste

Kontrolna lista- Oglašavanje na otvorenom prostoru 2019. godina

Kontrolne liste 2018

KL019 Odnošenje smeća

KL020 Održavanje čistoće

KL021 Javne zelene površine

KL022 Deponija za građevinski otpad

KL023 Pranje javnih površina

Građevinska inspekcija

Povereni poslovi:

00001 Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova
00002 Za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji
00003 Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja
00004 Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta
00005 Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Godišnji Plan inspekcijskog nadzora za 2024.godinu - Opština Tutin - Inspekcija za zaštitu životne sredine
Godišnji izveštaj o radu za 2023.godinu inspekcije ZŽS OU Tutin
Godišnji izveštaj o radu za 2023.godinu inspekcije ZŽS OU Tutin - Tabelarni prikaz

Povereni poslovi:

KL BUK 01 Kontrolna lista: Zaštita od buke u životnoj sredini
KL OTP 01 Kontrolna lista za dokumentaciju
KL OTP 02 Kontrolna lista za skladištenje otpada
KL OTP 03 Kontrolna lista za tretman otpada
KL OTP 06 Kontrolna lista za otpadna ulja
KL OTP 09 Kontrolna lista za otpadnu gumu
KL OTP 15 Kontrolna lista za medicinski otpad
KL POD 01 Kontrolna lista: dostava podataka prema Zakonu o zaštiti životne sredine
KL SPU 01 Kontrolna lista: studija o proceni uticaja
KL VAZ 01 Kontrolna lista: zaštita vazduha
KL VAZ 02 Kontrolna lista: zaštita vazduha
KL OTP-P 02 Kontrolna lista: Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

Komunalna inspekcija

Izvorni poslovi 2023:

1. Kontrolna lista - Održavanje vodovoda - Komunalni operater

2. Kontrolna lista - Odrzavanje vodovodne mreze od strane korisnika usluga

3. Kontrolna lista - Gradska kanalizaciona mreža

4. Kontrolna lista - Septičke jame

5. Kontrolna lista - Komunalno uređenje - Održavanje čistoće - Komunalni operater

7. Kontrolna lista - Stambena zajednica

Izvorni poslovi:

ID 01 Odluka o upravljanju, održavanju groblja i sahranjivanju
ID 02 Odluka o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata
ID 03 Odluka o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata
ID 04 Odluka o postavljanju montažnih objekata na javnim površinama na području opštine Tutin
ID 05 Odluka o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina ia zaštiti komunalnih objekata
ID 06 Odluka o kućnom redu
ID 07 Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu, zanatstvu i trgovini
ID 08 Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu, zanatstvu i trgovini
ID 09 Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene opštine
ID 10 Odluka o Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene opštine
ID 11 Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene opštine
ID 12 Odluka o držanju domaćih životinja
ID 13 Odluka o držanju domaćih životinja
ID 14 Odluka o držanju domaćih životinja
ID 15 Odluka o držanju domaćih životinja
ID 16 Odluka o vodovodu i kanalizaciji
ID 17 Odluka o vodovodu i kanalizaciji
ID 18 Odluka o vodovodu i kanalizaciji

Saobraćajna inspekcija

Izvorni poslovi:

ID 001 Odluka o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji grada 
ID 002 Odluka o nekategorisanim putevima

Povereni poslovi:

- Kontrolna lista iz oblasti vanlinijskog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju
Kontrolna lista iz oblasti javnog prevoza stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu stvari u drumskom saobraćaju
Kontrolna lista iz oblasti autobuskih stanica na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
Kontrolna lista iz oblasti linijskog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju
Kontrolna lista međunarodnog linijskog prevoza putnika u drumskom saobraćaju prema odredbama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju
Kontrolna lista iz oblasti vanlinijskog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju

1.1 Kontrola trupa puta i putnog zemljišta
1.2.1 Kontrola kolovozne konstrukcije sa asfaltnim slojevima
1.2.2 Kontrola kolovozne konstrukcije od nevezanih mineralnih materijala (makademski kolovozi)
1.3.1 Kontrola putnih objekata - mostovi
2.1 Pregled punkta zimske službe, odobrenja, saglasnosti i tehničke dokumentacije
3 Kontrola periodičnog održavanja puta
4.1 Kontrola izgradnje saobraćajnih priključaka na zemljišnom (putnom) pojasu državnih puteva
4.2 Kontrola izgradnje (polaganja) instalacija i postrojenja na zemljišnom (putnom) i u zaštitnom pojasu državnog puta
4.3 Kontrola izgradnje građevinskih objekata na državnom putu i u zaštitnom pojasu državnog puta
4.4 Kontrola postavljanja reklamnih tabli, reklamnih panoa, uređaja za slikovno ili zvučno obaveštavanje ili oglašavanje (natpisi) na državnom putu odnosno pored tog puta
4.5 Kontrola izgradnje objekata u pojasu kontrolisane izgradnje, ukrštanje državnog puta sa železničkom prugom i drugim putem, suseda javnog puta i ostalih štetnih radnji na državnom putu
4.6 Kontrola izvođenja radova i vršenja drugih štetnih radnji od strane korisnika državnih puteva
4.7 Kontrola vanrednog (vangabaritnog) prevoza
4.8 Kontrola aktivnosti upravljača državnog puta na zaštiti puteva

Poreska inspekcija

UJP-Kontrolna_lista_br._1
UJP-Kontrolna_lista_br._2

Plan rada inspekcije odeljenja za inspekcijske i porekse poslove

PLAN RADA INSPEKCIJA ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE I PORESKE POSLOVE ZA 2016.GOD.

PLAN RADA INSPEKCIJA ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE I PORESKE POSLOVE ZA 2017.GOD.

Godišnji Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2017.godinu 

Godišnji izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2018.godinu

PLAN RADA INSPEKCIJA ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE I PORESKE POSLOVE ZA 2018.GOD.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

Kontrolna lista budžetske inspekcije Ministarstva finansija

Kontrolna lista budžetskog inspektora

 1. Kontrolna lista za korisnike javnih sredstava

Kontrolne liste prosvetnog inspekotra

Kontrolne liste u predškolskoj ustanovi

 1. Verifikacija
 2. Planiranje rada ustanove
 3. Formiranje grupa i rad dece
 4. Radni odnosi
 5. Evidencija i javne isprave

Kontrolne liste u osnovnoj školi

 1. Verifikacija
 2. Planiranje rada ustanove
 3. Formiranje grupa i rad dece
 4. Radni odnosi
 5. Evidencija i javne isprave

Kontrolne liste u srednjoj školi

 1. Verifikacija
 2. Planiranje rada ustanove
 3. Formiranje grupa i rad dece
 4. Radni odnosi
 5. Evidencija i javne isprave

Zajedničke kontrolne liste

 1. Izveštaj o radu ustanove
 2. Izveštaj o radu direktora
 3. Organi ustanove
 4. Neregistrovani subjekti
 5. Zaštita od duvanskog dima

Close