Strateški plan održivog razvoja opštine Tutin

Održivi razvoj lokalne zajednice je proces u kome učestvuju javni, privatni i civilni sektor na lokalnom nivou koji zajedničkim snagama doprinose privrednom i sveukupnom razvoju i stvaranju stabilne i održive zajednice. U savremenom svijetu koji karakterišu brze promjene, globalizacija procesa i formiranje mentaliteta potrošaĉkog društva, prevashodni inperativ svake zajednice pa i lokalne jeste pronaći optimalan odnos i sklad između sadašnjeg zadovoljavanja ekonomskih i društvenih potreba i zadovoljavanje potreba budućih generacija. Načelo održivog razvoja podrazumijeva uspostavljanje optimalnog i skladnog odnosa između ekologije i privrehttps://www.tutin.rs/dokumenta/strategija/STRATESKI%20PLAN%20ODRZIVOG%20RAZVOJA%20-%202013%20-%202020.pdfde i ostavljanje budućim generacijama mogućnosti da se razvijaju.

Strateški plan razvoja opštine Tutin od 2013 do 2020. godine
ovde možete preuzeti kompletan strateški plan razvoja opštine Tutin od 2022 do 2028. godine

 

Close