Statut opštine Tutin

Statut opštine Tutin

Ovim statutom, u skladu sa zakonom, uređuju se prava i dužnosti opštine Tutin (u daljem tekstu: opština), način, uslovi i oblici njihovog ostvarivanja, oblici i instrumenti ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava u opštini, broj odbornika Skupštine opštine, organizacija i rad organa i službi, način učešća građana u upravljanju i odlučivanju o poslovima iz nadlježnosti Opštine, osnivanje i rad mjesne zajednice i drugih oblika mjesne samouprave i druga pitanja od značaja za opštinu.

Close