Organizacije lokalne samouprave

sema-opstinske-uprave

Pravilnik o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i  posebnim organizacijama opštine Tutin

Preuzimanje

Pravilnik o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i  posebnim organizacijama opštine Tutin

Preuzimanje

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

P R A V I L N I K A

  • ORGANIZACIJI I  SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI, OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I

POSEBNIM ORGANIZACIJAMA OPŠTINE TUTIN

Preuzimanje

Close