OPŠTINA TUTIN-UP za ulicu u naselju Čair KP br. 901-3, 899-1, 901-5, 890-1 889-4 i 891-2 KO Tutin

OPŠTINA TUTIN-UP za ulicu u naselju Čair  KP br. 901-3, 899-1, 901-5, 890-1 889-4 i  891-2  KO Tutin

Prezentacija urbanističkog projekta za uređenje I formiranje stambene saobraćajnice u naselju “Čair” koja spaja ulicu JNA I ulicu 7 Juli na kp br. 889/4, 890/1 i 891/2  KO Tutin

 

OPŠTINA TUTIN-UP za ulicu u naselju Čair KP br. 901-3, 899-1, 901-5, 890-1 889-4 i 891-2 KO Tutin

UP_Tutin-potpisan 1

Close