JAVNI POZIV za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju sportska udruženja građana a biće finansirani iz budžeta Opštine Tutin za 2018.godinu

Na osnovu člana 46. i člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „ Službeni glasnik RS", broj 129/07), člana 137.stava l.Zakona o sportu ( Sl.gl.RS, br.10/16 ), člana 60. Statuta opštine Tutin („Opštinski Službeni glasnik opštine Tutin" br.5/15) i člana 37. Poslovnika Opštinskog veća („ Opštinski Službeni glasnik opštine Tutin" br.5/17), Opštinsko vijeće opštine Tutin je na predlog predsjednika opštine Tutin na sjednici br.06-4/18, održanoj dana 25.01.2018. godine, donijelo raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju sportska udruženja građana a biće finansirani iz budžeta Opštine Tutin za 2018.godinu

Član 1.
Pozivaju se sva sportska udruženja sa teritorije opštine Tutin da dostave projekte od javnog interesa koje
realizuju a koji će se finansirati iz budžeta opštine Tutin za 2018.godinu.
Član 2.
Sredstva za ovaj Javni poziv obezbeđena su Budžetom opštine Tutin za 2018.godinu u ukupnom iznosu
11.500.000 dinara kao podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima, klubovima
Član 3.
Pravo učešća na javni poziv imaju sva sportska udruženja sa teritorije opštine Tutin sa projektima od
javnog interesa a koja su u fazi takmičenja

preuzmi ceo dokument ovde>>

 

Close