JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG STAMBENOG PREDUZEĆA „GRADAC“ IZ TUTINA

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKSP „Gradac” Tutin”, broj: 119-13/2017 od 06.09.2017. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN
oglašava
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG STAMBENOG PREDUZEĆA „GRADAC“  IZ TUTINA

Podaci o javnom komunalnom preduzeću: JKSP „Gradac”, Tutin, ul. III Sandžačke brigade bb, Matični broj: 07386346 PIB: 102020490. Preduzeće obavlja komunalnu delatnost, u skladu sa zakonom koja obuhvata: Snabdevanje vodom za piće,održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, upravljanje pijacama, obezbedjenje i upravljanje razvoja kao i održavanje javne rasvete, upravljanje i održavanje grobalja.

Pretežna delatnost preduzeća je: 36.00-Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Kopletan dokument preuzmite ovde (preuzmi)

Close