Odluke Skupštine opštine Tutin za 2020.godine

Odluke sa I Sednice skupštine opštine Tutin

  1. Odluka o verifikaciji mandata odbornuka u SO Tutin 2020 (preuzmi)

Odluke sa II Sednice skupštine opštine Tutin

  1. Odluka o prestanku mandata odbornika Pred OPS (preuzmi)
  2. Odluka o prestanku mandata odbornika zam Pred OPS (preuzmi)
  3. Odluka o prestanku mandata odbornika (preuzmi)
  4. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju računa budžeta opštine Tutin u periodu  Januar-Jun 2020. godine (preuzmi)
  5. Odluka o konsolidovanom  završnom računu  budžeta opštine Tutin u  2019. god (preuzmi)

Odluke sa III Sednice skupštine opštine Tutin

Odluke sa IV Sednice skupštine opštine Tutin

Odluke sa V Sednice skupštine opštine Tutin

Odluke sa VI Sednice skupštine opštine Tutin

Odluke sa VII Sednice skupštine opštine Tutin

Odluke sa VIII Sednice skupštine opštine Tutin

Close