JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOG OBJEKTA SA PROIZVODNJOM ORGANSKE HRANE NA KP BR. 415/1 I 414/2 KO ĐEREKARE

Opština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Zijada Čauševića za izgradnju turističko-ugostiteljskog objekta sa proizvodnjom organske hrane na kp br. 415/1 i 414/2 ko Đerekare u periodu od 23.02.2024. godine do 29.02.2024. godine.
Dokument možete preuzeti: OVDE

Close