e-Uprava

e-Uprava

Od danas građani Tutina Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu dobijaju u elektronsko sanduče na Portalu eUprava

Opština Tutin, 08. Avgusta , 2020. godine - Građani Tutina koji imaju registrovan profil na Portalu eUprava od danas dobijaju elektronsko Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge elektronske dostave u svoje Jedinstveno elektronsko sanduče na ovom portalu.

Prve institucije javne uprave koje su počele da dostavljaju elektronska rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu građanima putem elektronske dostave (eDostava) u elektronsko sanduče su lokalne poreske administracije. Naime, svi građani registrovani korisnici Portala eUprava automatski će dobijati rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu u elektronsko sanduče. Elektronski dokument mogu preuzeti u elektronskom sandučiću u roku od 15 dana, a ukoliko ga ne preuzmu u navedenom roku, smatraće se da je dostava izvršena. Oni građani koji nisu korisnici Portala eUprava nastavljaju svoja poreska rešenja da dobijaju na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.

Elektronska dostava dokumenata (eDostava) u elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštenja građanima Srbije od strane javne uprave. Korišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, između ostalog, propisano je i da se poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je softversko rešenje koje omogućava elektronsko pečatiranje i elektronsko dostavljanje rešenja kojim se utvrđuje porez na imovinu fizičkog lica. Poreskim obveznicima vaših lokalnih poreskih administracija opštine Tutin koji su registrovani korisnici usluga elektronske uprave preko Portala eUprava i kojima je dodeljen Jedinstven elektronski sandučić, izvršeno je elektronsko dostavljanje rešenja, umesto dostave rešenja putem pošte koju obavlja JP „Pošta Srbijeˮ. Napominjemo, radi otklanjanja bilo kakve nejasnoće, softversko rešenje Lokalne poreske administracije je napravljeno tako da se rešenja dostavljaju ili fizički (preko Pošte) ili elektronski (u elektronski sandučić korisnika Portala eUprave), što znači, ako se poreskom obvezniku rešenje dostavi elektronski, rešenje mu neće biti dostavljeno fizički, preko pošte.

Close