Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta opštinske uprave Tutin

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta opštinske uprave Tutin

 1. Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta opštinske uprave Tutin  (preuzmi)

2. Rešenje o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u opštinskoj upravi (preuzmi)

Close