Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Tutin

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi Tutin

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U OPŠTINSKOJ UPRAVI TUTIN

 

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava Tutin, u Tutinu, zgrada Biznis centra bb, trg Šemsudina Kučevića.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

 

  1. U članu 28. u Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne i komunalno stambene poslove – Odseku za urbanizam i građevinske poslove, sistematizovano pod rednim brojem Urbanista, zvanje savetnik, 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Prati zakonske propise iz oblasti urbanizma i građevinarstva, građevinskog zemljišta, imovinskih odnosa, prostornog planiranja, zaštite životne sredine i ostale Zakone i propise vezane za rad Odjeljenja. Učestvuje u izradi predloga Odluka koje donosi Opštinsko  vijeće i Skupština opštine. Vodi upravni postupak po žalbama i prigovorima na lokacijske uslove, projekte parcelacije i preparcelacije. U sprovođenju objedinjene procedure izdavanja građevinskih dozvola izdaje lokacijske uslove, pribavlja uslove za projektovanje odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavlja isprave i druga dokumenta koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu.

Ovi poslovi obuhvataju pored zakonom utvrđenih poslova i poslove koji su vezani za urbanizam a u skladu sa opštinskim odlukama i to: Izdavanje akta o urbanističkim uslovima za seoska područja a po zatečenim urbanističkim planovima, izdavanje izvoda iz urbanističkog plana sa pravilima gradnje za područja gde je donet urbanistički plan po novom zakonu, priprema program za donošenje odluka o pristupanju izradi urbanističkog plana u saradnji sa direkcijom i Komisijom za planove, priprema odluke za izradu i za usvajanje urbanističkih planova, prijem urbanističkih projekata i prosledjivanje komisiji za planove. Organizovanje javnih prezentacija i overavanje urbanističkih projekata, organizuje javne uvide i javne rasprave za urbanistiške planove i prostorni plan, radi sve poslove iz svoje nadležnosti za legalizaciju bespravnih objekata, izdaje uverenja na osnovu službene evidencije, potvrđuje projekte parcelacija i preparcelacija, poslovi na izdavanje upotrebnih dozvola, poslovi urbanističkih planiranja i druge poslove po nalogu šefa odseka, rukovodioca odeljenja i načelnika opštinske uprave.

 

Uslovi: Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke studije akademske studije ili specijalističke strukovne studije) osnovne studije u trajanju najmanje 4 godine arhitektonskog smjera, 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

 

 

Javni konkurs - Urbanista - dokument

Close