Privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu

Privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 70 od 23. avgusta 2023. godine), koja propisuje načine, uslove i postupke za to priključenje.

Podnošenje zahteva za privremeno priključenje počinje 15. septembra 2023. godine i traje 30 kalendarskih dana, do 15. oktobra, i nakon tog roka ne mogu se više podnositi.


Ko ima pravo na priključenje?

Ako ste vlasnik porodičnog stambenog objekta ili stana koji je izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavao svoje stambeno pitanje.

Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

Kako do privremenog priključka?

1. Podnošenje zahteva

- Zahtev se podnosi u prostorijama opštinske uprave Tutin, odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove,  kancelarija broj 41, referent Almina Omerović, mast. ing. arh.
- Vlasnik može podneti zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu infrastrukturnu mrežu.
- Za vlasnike stanova zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica. Pored toga, dostavljaju se i zahtevi vlasnika stanova, sa dokazima propisanim uredbom, za svaki pojedinačni stan.
- Za zgrade zahtev obavezno sadrži i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade (liftovi, osvetljenje, podstanice itd.) na distributivni sistem električne energije.
- U slučaju da nije formirana stambena zajednica, zahtev podnose vlasnici stanova.

2. Podneti dokumenti

- Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;
- Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:
- Ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;
- Ugovor o kupovini objekta u izgradnji;
- Ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;
- Ugovor o zajedničkoj izgradnji;
- Ugovor o poklonu;
- Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju;
- Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;
- Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;
- Pravosnažna sudska presuda;
- Druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:
- Dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja;
- Overena izjava (ili drugi dokaz) da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje - u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja.

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:
- Ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora;
- Izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

Napomena: Ako nemate dokaz o vlasništvu, ali dugo živite u objektu, možete priložiti dokaz o savesnom korišćenju, plaćenim računima za struju, komunalija i poreza ili drugi dokaz kojim možete potvrditi da ste vlasnik objekta.

Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po priključenju, sa članovima porodičnog domaćinstva, useliti u objekat.

Važna dokumenta:

WordPress Table

Close