Proširenje Centra za tražioce azila u Tutinu

Proširenje Centra za tražioce azila u Tutinu

komesarijat

 

Predstavnici Koomesarijata za izbeglice dogovorili su danas sa predstavnicima lokalne samouprave u Tutinu proširenje smještajnih kapaciteta Centra za tražioce azila u ovoj opštini.

Radovi bi trebalo da počnu u aprilu naredne godine, a završetak je planiran do oktobra.

Komesar za izbjeglice Vladimir Cicić rekao je radiju Sto plus da imaju dobru saradnju sa opštinom Tutin, a kao potvrdu naveo dobre uslove smještaja migranata.

“Sa aktuelizacijom migrantske krize, kako u svetu tako i kod nas, uložićemo dodatne napore da se svim izbeglicama obezbede adekvatni uslovi za boravak u našoj zemlji, a Tutin je primer kako treba da se radi na tom polju“, rekao je Cicić.

U Centru za tražioce azila u Tutinu trenutno boravi 130 migranata, među kojima je 60 djece.

Close