Rukovodsvo opštine Tutin posjetilo naše proizvođače na 53. Sajmu nameštaja i prisustvovali skruglom stolu u organizaciji SIEPA, Beogradskog sajma i USAID-a

Rukovodsvo opštine Tutin posjetilo naše proizvođače na 53. Sajmu nameštaja i prisustvovali skruglom stolu u organizaciji SIEPA, Beogradskog sajma i USAID-a

Otvaranje Beogradskog sajma nameštaja 10. novembra 2015. bio je povod za predstavljanje novih tržišnih mogućnosti za privrednike koji su inovativni, spremni da odgovore novim zahtevima tržišta, i da se okrenu proizvodnji nameštaja od punog drveta. Fabrike nameštaja sa područja opštine Tutin zauzele su značajno mesto na 53. Sajmu nameštaja.

Okrugli sto, u organizaciji Beogradskog sajma, okupio je 10. novembra međunarodne donatore i predstavnike Vlade Republike Srbije, koji će zajednički analizirati poslovnu šansu koju ne treba propustiti. Poslovni ljudi bi za ovakvu priliku rekli da je treba zgrabiti bez daljeg razmišljanja. Međutim, jačanje podsektora proizvodnje nameštaja od punog drveta i njegov rast - koji će dovesti do toga da svetsko tržište prepoznaje Srbiju kao destinaciju za nabavku ove vrste proizvoda, i vidljivo smanjenje nezaposlenosti u Srbiji - zahtevaju dosta napornog rada. Neophodna je saradnja predstavnika privatnog sektora, nacionalnih i lokalnih vlasti, predstavnika javnih preduzeća i drugih koji  gazduju šumama, kao i svih ostalih učesnika u lancu vrednosti.

Razgovori sa brojnim gradonačelnicima i predsednicima opština bogatih šumama, koji će takođe učestvovati u radu Okruglog stola, kao i diskusije sa predstavnicima nacionalnih vlasti, uverili su nas da su oni spremni da pomognu da se ova poslovna šansa iskoristi i da se Srbija pozicionira na mapi globalnih snabdevača nameštaja od punog drveta. A šta je sa vama, poslovnim ljudima? Da li ste vi spremni da se angažujete kako biste iskoristili ovu sjajnu priliku?

Okrugli sto organizuju, u partnerstvu sa SIEPA i Beogradskim sajmom, USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja i program Evropski PROGRES koji finansiraju Evropska unija i vlada Švajcarske.

Close