Zahtev za odlučivanjeo potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilna asfaltna baza E-MAK Express EAP 165 FUM kapaciteta 160 t/h na katastarskoj parceli broj 595 KO Kovači, opština Tutin

Zahtev za odlučivanjeo potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilna asfaltna baza E-MAK Express EAP 165 FUM kapaciteta 160 t/h na katastarskoj parceli broj 595 KO Kovači, opština Tutin
Zahtev za odlučivanjeo potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Mobilna asfaltna baza E-MAK Express EAP 165 FUM kapaciteta 160 t/h na katastarskoj parceli broj 595 KO
Kovači, opština Tutin,

Close