Započeti radovi na mreži kolektora za otpadne vode

Započeti radovi na mreži kolektora za otpadne vode Započeti radovi na mreži kolektora za otpadne vode Započeti radovi na mreži kolektora za otpadne vode Započeti radovi na mreži kolektora za otpadne vode

Na deonici puta od Tutin-Mehov krš nastvaljeni su radovi na mreži kolektora za otpadne vode.
Član opštinskog vijeća zadužen za resor privrede, urbanizma, inspekcijskih poslova i infrastrukture Kenan Hot nasglasio da započeti radovi na mreži kolektora za otpadne vode će doprineti da od naredne godine neće biti otpadnih voda u rijeku koja prolazi kroz grad.

Close