Arhiva tekstova za mesec March 2016

Mapa grada Tutina

Mapa grada Tutina

Opština Tutin je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine, uprav ...

Važni datumi

Važni datumi

11. maj - Dan bošnjačke nacionalne zastave Dan bošnjačke nacionalne zastave je najveći nacionalni praznik sandžačkih Bošnjaka. Obilježava se 11. maja, na dan kada je, 1991. godine u Novom Pazaru, osnovano Bošnjačko ...

Close