Arhiva tekstova za mesec August 2022

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку и термини одржавања обуке

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку и термини одржавања обуке

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку и термини одржавања обуке Обавештавамо вас да ће се обука за пописиваче за Попис становништва 2022. године обавити у три термина и то: Група 1 - од 29. авг. до ...

Kontakt podaci

OSNOVNI PODACI O OPŠTINI TUTIN Naziv organa: Opština Tutin (Predsjednik, Opštinsko vijeće, Skupština opština i Opštinska uprava) Adresa sedišta: Gradski trg, zgrada biznis centra, drugi sprat, 36320 Tutin Matič ...

РАНИ ЈАВНИ УВИД - ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22, И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК - СЈЕНИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД – ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР – ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22, И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК – СЈЕНИЦА

РЕПУБЛИКА СРБИЈАМИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕу складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/ ...

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање и термини одржавања тестирања

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање и термини одржавања тестирања

Листа кандидата за пописиваче који се позивају на тестирање и термини одржавања тестирања Обавештавамо вас да ће се тестирање за пописиваче за Попис становништва 2022. године обавити у понедељак и уторак (15-16.08) у те ...

Close