Kontakt podaci

OSNOVNI PODACI O OPŠTINI TUTIN

Naziv organa: Opština Tutin (Predsjednik, Opštinsko vijeće, Skupština opština i Opštinska uprava)

Adresa sedišta: Gradski trg, zgrada biznis centra, drugi sprat, 36320 Tutin

Matični broj: 07175892

Poreski identifikacioni broj: 102842044

Šifra delatnosti: 8411

Adresa za prijem podnesaka: Gradski trg, zgrada biznis centra, drugi sprat, 36320 Tutin

Adresa za prijem elektronskih podnesaka: opstina@tutin.rs

e-mail: nacelnik@tutin.rs

Telefoni:

Centrala: 020/811-123, fax 020/811-035

Predsjednik: 020/811-111

Šef kabineta: 020/811-057

Skupstina opštine Tutin: 020/811-011

Odeljenje za urbanizam i inspekcijske poslove: 020/811-133

Odeljenje za privredni i lokalni ekonomski razvoj: 020/812-025, 020/820-410

Odeljenje za društvene delatnosti: 020/811-007

Lokalna poreska administracija: 020/812-669

 

Matična služba Tutin: 

Vezir Tutić - 066/663-999-9

Selvija Zilkić - 069/1-467-771

Zilha Hamidović - 062/8-391-605

Adnan Ahmatović - 063/7-273-270

 

Kontakt podaci inspektora opštine Tutin

Komunalni inspektor: Hajrija Dazdarević

Kontakt telefon: 062/834 75 52

e-mail: hajrija.dazdarevic@tutin.rs

Komunalni inspektor: Dragana Leković

Kontakt telefon: 062/808 37 69

e-mail: dragana.lekovic@tutin.rs

Komunalni inspektor: Safet Ašćerić

Kontakt telefon: 062/889 62 64

e-mail: safet.asceric@tutin.rs

Građevinski inspektor: Zekrija Đerlek

Kontakt telefon: 066/813 25 23

e-mail: zekrija.djerlek@tutin.rs

Inspektor za zaštitu životne sredine: Ljutvija Camić

Kontakt telefon: 062/889 62 59

e-mail: ljutvija.camic@tutin.rs

Saobraćajni inspektor: Alija Šemsović

Kontakt telefon: 062/889 62 49

e-mail: alija.semsovic@tutin.rs

Telefoni ostalnih opštinskih i državnih institucija

Turistička organizacija Tutin 020/811-417

sajt: www.turizam.tutin.rs

Televizija Tutin 020/811-103

Sajt: www.tvt.rs

Biblioteka Ejup Mušović 020/811-187

Direkcija za urbanizam i izgradnju Tutin 020/811-204

Javno komunalno stambeno preduzeće Gradac 020/812-980

Ustanova za sport 020/811-017

Multimedijalni centar 020/811-024

Dom zdravlja 020/811-027

Autobuska stanica 020/811-419

Sajt: www.reisen-bus.rs

Opštinski odbor Crvenog krsta 020/811-061

Elektroras 020/811-473

SUP 020/811-012

SUD centrala 020/811-008

SUD za prekršaje 020/811-147

Tržište rada (Nacionalna služba za zapošljavanje) 020/811-153 i 020/811-842

Centar za socijalni rad 020/812-051

Dom starih 020/811-166

Srbijašume Tutin 020/811-166

Penzijsko osiguranje Tutin 020/810-190

Poreska uprava 020/811-926

Pošta Tutin 020/811-733

Telekom Tutin 020/812-000 i 020/812-444

AD Novi Pazar put- sekcija Tutin 020/811-182

Škole:

Gimnazija Tutin 020/811-160
Tehnička škola Tutin 020/811-148
OŠ Vuk Karadžić Tutin 020/811-180
OŠ Rifat Burdžović Tršo Tutin 020/811-110
OŠ Aleksa Šantić Crkvine 020/5723-020
OŠ Aleksa Đilas Bećo Mojstir 020/466-123
OŠ Meša Selimović Ribariće 020/821-110
OŠ 25 Maj Delimeđe 020/461-159
OŠ Ibrahim Bakić Leskova 020/488-007
Dečiji vrtić Tutin 020/811-203

Close