Arhiva tekstova za dan 03.08.2023

Evidencija imovine date pod zakup

Р.бр Назив физичког / правног лица Број уговора Годишњи програм Шифра ЈН Основ закупа Катастарска општина Период закупа(од-до) Укупан износ годишње закупнине (еур) Површина Цена / Ха (еур) Очекивани прих ...

Close