Javne rasprave

Javne rasprave

Javna rasprava o izmeni i dopuni plana generalne regulacije Tutin

1.Zahtev primedba

2.Izvestaj Komisije-obavljen J.U.

3.Primedba Konicanin, Ajdinovic i Smailagic

4.Odeljenje za urbanizam- primedbe

5.oglas JU

Javne rasprave u 2023. godini

1. Zapisnik JR o Nacrtu odluke o budzetu za 2023 (preuzmi)

 

Javne rasprave u 2022. godini

 1. Obaveštenje za javnost - Budžet 2023 (preuzmi)

2. Anketni listić (preuzmi)

3. Upitnik za prikupljanje predloga komentara gradjana na nacrt budžeta JLS 2023 (preuzmi)

4. Poziv za učešće u javnoj raspravi o Odluci o budžetu Opštine Tutin za 2023. godinu Poziv  -  Odluka

 

Javne rasprave u 2021. godini

  1. Informacije o glasanju za predloga projekata gradjana za 2022 (preuzmi) 
  2. Anketni listić (preuzmi) 
  3. Upitnik za prikupljanje predloga komentara gradjana na Nacrt budzeta JLS 2022  (preuzmi) 
  4. Anketa - glasanje >>
  5. Poziv za učešće u javnoj raspravi o Odluci o budžetu Opštine Tutin za 2022. godinu (preuzmi) - 08.11.2021.god

 

Javne rasprave u 2020. godini

WordPress Table

Close