Oglas za JAVNO NADMETANJE

Oglas za JAVNO NADMETANJE

Na osnovu člana 96. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS ‘’ br. 72/09, 132/2014, 145/2014 I 83/2018), Odluke o gradjevinskom zemljištu i o utvrđivanju doprinosima za uređivanje građevinskog zemljišta broj 463-105/2018 ( “Službeni list opštine Tutin” broj 12/2018) , Odluke opštinskog vijeća br.06-55-2/2021 do 20.09.2021.godine, Opština Tutin:

 

OGLAŠAVA

JAVNO NADMETANJE

O otudjenju gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini

 

  1. Predmet javnog nadmetanja je otudjenje gradjevinskog zemljišta u javnoj svojini čija je namena predvidjena PGR“ Tutin”, PGR,,Delimeđe”, PDR,,Pope-Godovo” , PDR Leskova i PDR „Vidrenjak 2” a vlasnik je Opština Tutin i to sledeće građevinske parcele:

 

PREUZIMANJE OGLASA: OVDE

Close