JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 414/1, 414/2 I 414/3 KO TUTIN

Opština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Samira Tutića za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kp br. 414/1, 414/2 i 414/3 K.O. Tutin, spratnosti Su+P+6+PS u periodu od 27.12.2023. godine do 04.01.20234 godine.

Dokument možete preuzeti: OVDE

Close