REŠENJE O FORMIRANJU DRUGE LISTE DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)

Na osnovu pristiglih prijava na javni poziv komisija za enegetsku efikasnost objavljuje Resenje o formiranju druge liste direktnih korisnika.

Rešenje o formiranju druge liste direktnih korisnika možete preuzeti - OVDE.

Close