Urbanistički projekti na javnoj prezentaciji

DOKUMENTI URBANISTIČKOG I PROSTORNOG PLANIRANJA

 

Odluka o izradi planskog dokumenta Rani javni uvid planski dokument Javni uvid u nacrt planskog dokumenta Doneti planski dokumenti 

Podnosilac zahteva Naziv UP-a Obrađivač UP-a Dnevni list na kojem je oglašena javna prezentacija Datum oglašavanja javne prezentacije Trajanje javne prezentacije Dokumetacija

 

Urbanistički projekti na javnoj prezentaciji  Potvrđeni urbanistički projekti

Podnosilac zahteva Naziv UP-a Obrađivač UP-a Dnevni list na kojem je oglašena javna prezentacija Datum oglašavanja javne prezentacije Trajanje javne prezentacije Dokumetacija

Close