*Lokalna samouprava*

JKSP GRADAC TUTIN

Osnovna dokumenta Finansijski izveštaji Cenovnik usluga Kontakt Poslovno ime: Javno komunalno stambeno preduzeće “Gradac” Tutin Sedište: Tutin, ul. 7. Juli Pretežna delatnost: 3600 Sakupljanje, prečišća ...

Skupštinski poslovi

Skupština  opštine je  najviši  organ  Opštine  koji  vrši  osnovne nadležnosti lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim gla ...

Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo opštine Tutin je poseban organ opštine koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Tutin. Sedište Opštinskog pravobranilaštva je u Tutinu. Funkciju Opštinskog pra ...

Close