JAVNA PREZENTACIJA IZMENJENOG URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA UREĐENJE I FORMIRANJE STAMBENE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU "ČAIR" KOJA SPAJA ULICU JNA I ULICU 7. JULI, INVESTITORA OPŠTINE TUTIN

JAVNA PREZENTACIJA IZMENJENOG URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA UREĐENJE I FORMIRANJE STAMBENE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU "ČAIR" KOJA SPAJA ULICU JNA I ULICU 7. JULI, INVESTITORA OPŠTINE TUTIN

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje javnu prezentaciju izmenjenog UP za uređenje i formiranje stambene saobraćajnice u naselju "Čair" koja spaja ulicu JNA i ulicu 7. Juli na KP BR. 889/4, 890/1 i 891/2 investitora OPŠTINE TUTIN u periodu od 12.10.2022. do 18.10.2022. godine , u trajanju od 7 dana.

 

JAVNI POZIV - DOKUMENT

Close