JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA INVESTITORA ZEĆIROVIĆ HANEFIJE

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA INVESTITORA ZEĆIROVIĆ HANEFIJE
Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje javnu prezentaciju UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta SA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOM RAZRADOM LOKACIJE NA KP BR. 433/1,  432/2 KO DUBOVO i 354 , 353/10 KO TUTIN investitora HANEFIJE ZEĆIROVIĆA u periodu od 07.10.2022. do 13.10.2022. godine , u trajanju od 7 dana.

Molimo Vas da oglas o JP objavite na sajtu opštine Tutin, danas 07.10.2022. godine.

JAVNI POZIV - DOKUMENT

Close