Izgradjene tri kuće za interno raseljena lica

Izgradjene tri kuće za interno raseljena lica

Nakon uklanjana bespravno izgradjenih objekata na potesu Mala ravan u opštini Tutin, izgradjene su tri kuće za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji za interno raseljena lica.

www.sandzackatv.rs

Close