JAVNE KONSULTACIJE javnost, organi, organizacije i pojedince zainteresovane za PLAN ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM SREDINOM I DRUŠTVOM

JAVNE KONSULTACIJE javnost, organi, organizacije i pojedince zainteresovane za PLAN ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM SREDINOM I DRUŠTVOM

Сагласно Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.01)и
Оперативној процедури Светске банке (ОП 4.12)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и

Општина Тутин
позивају на
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
јавност, органе, организације и појединце заинтересоване за
ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ
за пројекат ”ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА У ТУТИНУ”
Увид у предметни план може се извршити:
 У згради Општинске управе, Одељење за урбанизам, имовинско правне и
комунално стамбене послове, канцеларија бр. 42. у Улици Хусеина Бега
Градашчевића 7, Тутин. Време у току дана у које може да се дође на увид је од
10 часова до 14 часова у року од 15 ДАНА од дана објављивања овог
обавештења;
 На интернет страници ОПШТИНЕ ТУТИН opstina@tutin.rs где је постављен
ЕСМП документ и на интернет страници ЕЦЕЦ пројекта

ПОЧЕТНА


id=221 где је постављен ЕСМП документ.
Примедбе и мишљења у вези са овим планом подносе се у писаном облику и
достављају се на адресу ЕЦЕЦ пројекта, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,НАУКЕ И
ТЕХНИЛОШКОГ РАЗВОЈА НЕМАЊИНА 22-26, 11000 БЕОГРАД, са назанком ”ЗА
ЕСМП ТУТИН”. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу:
ecec@mpn.gov.rs
Дана 2.9.2021. године, са почетком у 13:00 часова биће одржане јавне консултације
и презентација предметног плана у канцеларији бр. 42. у згради Општинске
управе, Одељење за урбанизам, имовинско правне и комунално стамбене послове
у Улици Хусеина Бега Градашчевића 7, Тутин.
За додатне информације обратити се на следећу адресу:
ЕЦЕЦ ПРОЈЕКАТ
Немањина 22-26, 11000 Београд, 11 спрат канцеларија 30
011 2642-756
ecec@mpn.gov.rs

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE

POZIV JAVNE KONSULTACIJE-Tutin

ESMP Tutin

Close